Tuesday, May 24, 2016

תובנת ההמונים וחקר העתיד: הנוירופיזיולוגיה של המוח - פרופ' דוד פסיגהנוירופיזיולוגיה של המוח חושב עתיד, הרצאתו של פרופ' דוד פסיג ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת וראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר-אילן.

מתוך הכנס "תבונת ההמונים וחקר העתיד" שנערך ב-12 במרץ 2012 בחסות בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

לכל הרצאות הכנס: http://www.youtube.com/playlist?list=...

לאתר בית הספר לחינוך: http://education.biu.ac.il/

למה ללמוד חינוך בבר-אילן: http://www1.biu.ac.il/index.php?id=55...

לאתר אוניברסיטת בר-אילן: http://www1.biu.ac.il/

No comments:

Post a Comment