Tuesday, May 10, 2016

אורנה דץ מציגה: קימוצ'יז - צעצועים לילדים להביע רגשותקימוצ'יז - צעצועים לטיפוח אינטליגנציה והערכה עצמית באמצעות הבעת רגשות, מגיעים כעת לישראל. כאשר ילדים מצליחים לבטא את רגשותיהם ביעילות, הם מפתחים כישורים חברתיים חיוביים המובילים לחברויות יציבות והצלחה בכל תחומי החיים. אורנה דץ בערוץ 10 מציגה בובות מלאות הבעה אלה המומלצות ע"י בעלי מקצוע - מורים, פסיכולוגים, מטפלים ואף הורים שחוו כיצד באמצעות בובות הקימוצ'יז הילד מפתח מודעות לרגשותיו וכושר הביטוי וההבעה שלו משתפר.

No comments:

Post a Comment